Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

Onsdag 18 januari 2017, kl 18.00
Cosmos (OBS: Ingång från Safiren)

Bilder från Katrineholm 1916-1917

Kai Kylegård visar bilder från Katrineholm 1916-17, både från festligheterna vid stadsbildandet och hur det såg ut i staden vid den tiden. Han berättar även om miljöer som finns kvar och som försvunnit.

(Ett samarrangemang med Kultur- och turismförvaltningen.)