Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening

•  Onsdagen 22 februari, kl 18.00 i Hörsalen på Ängeln:
Martin Edgélius håller föredraget ”Domböckerna berättar”.
Vad är en dombok och vilken information kan man hitta i våra svenska domböcker?

(Ett samarrangemang med Kultur- och turismförvaltningen.)


•  Onsdag 22 mars:
Årsmöte kl 19.00, i Pingstkyrkans Festvåning
(Mer info senare.)